Psihosomatika ženske v ginekologiji

Silva Prhat
1992 Obzornik zdravstvene nege  
DESKRIPTORJI: IZVLEČEK -Vsako zbolenje poruši človekovo duševno in telesno ravnovesje. Ob vse večji stehniziranosti sodobne medicine pogosto pozabljamo na duševne razsežnosti telesne bolezni. Ginekološke bolezni se kažejo v vseh obdobjih življenja ženske in malone vselej prinašajo s seboj tudi duševne zaplete. Pomembna vloga medicinske sestre v zdravstveni negi je tudi ustrezna priprava ženske na različne posege in njihove posledice, ob čemer mora upoštevati tako telesna kot tudi duševna
more » ... tudi duševna dogajanja. PSYCHOSOMATICS IN GYNAECOLOGY DESCRIPTORS: ABSTRACT -Every illness causes psychological and physical disbalance. Along with technological development o! medicine we are oJten Jorgetting about psychological dimensions o! physical illness. Gynecological diseases appear in aU liJe periods and are almost always accompanied by psychological complications. An important role o! nurse in nursing care is a proper preparation o! a woman Jor diJJerent interventions, while taking into account physical as weU as psychological level o! experience. Ko človek zboli, se pogosto vpraša, zakaj je zbolel prav on. Od osebnosti človeka pa je odvisen odziv na bolezen, kajti vsako bolezensko stanje vpliva na spremembo psihičnega stanja bolnika, posebno še, kadar je potreben sprejem v bolnišnico, kjer je bolnik nenadoma odtrgan od domačega okolja, od svojih najbližjih, na katere je čustveno navezan in jih pogreša, iztrgan je iz normalnega toka življenja in dela, Znajde se v novem okolju, sreča se s tujimi ljudmi, sreča se z nami, zdravstvenimi delavci. Boji se za svoje zdravje, pogreza se v stopnjevano odvisnost od socialnega okolja, kratko malo mora se prilagoditi na nove ustaljene socialne in družbene norme. Ta nova obremenitev zahteva od njega dodatno duševno in telesno prilagajanje. Stres povzroča že sama bolezen, nezmožnost za delo, strah pred bolečino in strah pred izidom zdravljenja. Vsak dan srno priče ternu, kako visoki medicinski dosežki, tehnika, aparati prevzemajo dominantno vlogo v medicini, na drugi strani pa neopazno, mogoče nezayedajoč se, zanemarjamo individualnost bolnega človeka in pozabljamo na naše največje vrednote, na bogastvo človeške družbe, ki se kaže z duševnim in telesnim zdravjem posameznikov. Duševne in telesne lastnosti in reakcije bolnika na spremembo zdravstvenega stanja ter okolja, na strah pred operacijo in posledice po njej, ali celo smrt, so pri ljudeh različne glede na: starost bolnika, spol, temperament, vzgojo in izobrazbo, navsezadnje pa je pomemben dejavnik tudi socio-kulturna raven okolja, ki mu pripada. Silva Prllat, višja medicinska sestra, Univerzitetni klinični center, TOZD Univerzitetna ginekološka klinika, Slajmerjeva 3, 61000 Ljubljana
doaj:0b1b8ae4b6b24a259eb285ae93bbcd8f fatcat:ahjecwhkazd4plsw5rmz5qrucu