MODERN INTRA-ANNUAL DISTRIBUTION OF WATER RUNOFF IN UKRAINE'S RIVERS
СУЧАСНИЙ ВНУТРІШНЬОРІЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВОДНОГО СТОКУ РІЧОК УКРАЇНИ

L.O. Gorbachova
2015 Ukrainian geographical journal  
Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України і НАН України, Київ СУЧАСНИЙ ВНУТРІШНЬОРІЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВОДНОГО СТОКУ РІЧОК УКРАЇНИ Гідрологічні дослідження річок практично завжди потребують знань про розподіл стоку води всередині року. Основні відомості про внутрішньорічний розподіл стоку води річок України були отримані всередині ХХ ст., як правило, з використанням дуже коротких рядів спостережень. З того часу оновлень як відомостей, так і підходів щодо вивчення внутрішньорічного
more » ... лу стоку води річок не відбувалося. У статті виконано дослідження внутрішньорічного розподілу стоку води річок України з використанням даних за весь період спостережень і з урахуванням циклічних коливань водного стоку. Отримано 10 нових схем внутрішньорічного розподілу водного стоку річок України, а також визначено терміни і тривалість гідрологічних сезонів. Виконано районування річкових водозборів України на основі сучасних типів внутрішньорічного розподілу водного стоку річок із використанням ГІС MapInfo. Ключові слова: внутрішньорічний розподіл водного стоку; циклічні коливання; середньомісячні витрати води; гідрологічне районування. Hydrological studies of rivers almost always require to know the water flow distribution throughout the year. Basics information on intra-annual distribution of Ukraine's rivers water flow received in the twentieth century usually used very short series of observations. Since then there has been no updates on both information and approaches to study of intra-annual rivers water flow distribution. This article has explored intra-annual distribution of Ukraine's rivers water flow using data for the entire observation period and subject to cyclical fluctuations in water flow. Received 10 new schemes intra-annual distribution of Ukraine's rivers water runoff, and also the timing and durations of hydrological seasons have been determined. Zoning of Ukraine's rivers catchments based on modern types of intra-annual water runoff distribution and using GIS MapInfo has been completed.
doi:10.15407/ugz2015.03.016 fatcat:o224khbk5nhjnhsnoqv44tosqa