Hidroszférák, folyadékszférák a Naprendszer bolygótestjein [chapter]

Erzsébet Illés
2020 Egyetemi meteorológiai füzetek  
The paper gives a comparative planetological overview on the planets, moons and the dwarf planets of the Solar System from the point of view of the hydrosphere of the Earth. The intention of the paper was to present the special case of the Earth in the planetary system on the basis of our present knowledge. Összefoglalás A cikk összehasonlító planetológiai áttekintést kíván adni a földi hidroszféra vonatkozásában a Naprendszer bolygótestjeiről (szilárd felszínű bolygók és kb. 400 km-nél nagyobb
more » ... holdak, törpebolygók). A cél, hogy mai ismereteink alapján bemutassuk a Föld különleges helyzetét a Nap bolygórendszerében. Kulcsszavak: hidroszféra, folyadékszféra, összehasonlító planetológia, bolygók és holdak, Naprendszer Bevezetés A Föld folyadékszférája egy hidroszféra. A földi hidroszféra a Föld felszínén főként folyadék formájában jelenlévő H2O-k, vagyis vizek összessége, amelyekhez hozzászámítjuk a felszín alatti folyadékokat (talajvíz, bezárt tavak vízmennyisége), valamint a szilárd állapotban (hó, jég) és a légkörben éppen pára formájában jelen lévő H2O-t is, azonban nem számítjuk bele a földköpenyben lévő néhány óceánnyi H2O-t (Futera et al., 2017).
doi:10.31852/emf.32.2020.058.066 fatcat:j7lkls7zzbgszomu6v3b6tfacm