The ecologically safe development of solid non-metallic deposits with transporting by conveyor

V Symonenko, O Cherniaiev, L Hrytsenko, O Cherniaievа, V Synkevych
2020 Collection of Research Papers of the National Mining University  
Мета. Встановлення доцільності застосування технологічних схем екологозберігаючої розробки родовищ твердих нерудних корисних копалин комплексами обладнання з конвеєрною доставкою гірничої маси та готової продукції. Методика досліджень. На основі аналізу, раніше отриманих результатів наукових досліджень та технічних рішень, визначені доцільні технологічні схеми екологобезпечної розробки родовищ твердих нерудних корисних копалин із транспортуванням гірничої маси та готової продукції конвеєрним
more » ... укції конвеєрним транспортом при повній та частковій внутрішньокар'єрній переробці гірничої маси сучасним устаткуванням. Результати. Екологозберігаючу розробку нерудних родовищ доцільно проваджувати: комплексами внутрішньокар'єрного пересувного дробильно-сортувального обладнання з конвеєрною доставкою попередньо подрібненої гірничої маси до поверхневого дробильно-сортувального устаткування, при глибині введення конвеєрів від 60 до 82 м; комплексами мобільного дробильно-сортувального обладнання, на яких повну переробку порід здійснюють в виробленому просторі кар'єра з транспортуванням готової продукції на поверхню конвеєрним транспортом, при глибині введення конвеєрів від 85 до 130 м. Наукова новизна. На основі порівняння різних технологічних схем розробки нерудних родовищ визначені раціональні екологозберігаючі технологічні схеми видобутку мінеральної сировини та її переробки в готову продукцію та встановлена область їх застосування. Практична значимість полягає в обґрунтованих технологічних параметрах застосування комплексів обладнання з видобутку й переробки нерудної мінеральної сировини при вивезенні її з кар'єрів конвеєрним транспортом. Застосування запропонованих схем технології розробки нерудних родовищ з внутрішньокар'єрною переробкою сировини дозволить зменшити валові викиди шкідливих речовин та локалізує їх у виробленому просторі кар'єра. Ключові слова: технологічна схема розробки, пересувні дробильні вузли, мобільні дробильно-сортувальні установки, конвеєрні стави і підйомники, перевантажування гірничої маси і продукції. Вступ. Розробка нерудних родовищ твердих корисних копалин (доломітів, діоритів, амфіболітів, гнейсів і ін.) в Україні здійснюється виключно відкритим способом. Подібних родовищ в нашій державі зареєстровано понад 7 тис. Географія їх розташування займає усі регіони, які приурочені до Українського кристалічного щита, а також Донбас, Крим, регіон Карпат. При порівняно незначній площі
doi:10.33271/crpnmu/60.125 fatcat:2hpzpxzkgzberi63c43ajtz2ge