РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Р. В. Славік
2019 Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Економіка»  
Славік Р.В РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИХ ТЕНДЕНЦІЙ У даній статті досліджуються тенденції ринку рекреаційно-туристичних послуг Закарпатської області в контексті стратегічного планування розвитку рекреаційного господарства краю та його інвестиційного освоєння. Вивчаються територіальні особливості розвитку галузі в розрізі адміністративних районів Закарпатської області. Особлива увага приділена вивченню тенденцій розвитку туристичних
more » ... звитку туристичних потоків в Україні, місця Закарпатської області серед областей Карпатського регіону у розвитку рекреаційно-туристичної сфери, а також відвідуванню області іноземними туристами. Ключові слова: рекреаційно-туристична сфера, туристичні потоки, туродні, колективні засоби розміщення, санаторно-курортні і оздоровчі заклади
doi:10.24144/2409-6857.2019.2(54).71-78 fatcat:pr3hfx5aszehxp2bjjrbld5w6y