OKTeT 2.ročník: Autorské riešenia súťažných úloh spolu s ich zadaniami

Šimon Budzák, Miroslav Iliaš, Jela Nociarová, Marek Skoršepa
2020 Zenodo  
Autorské riešenia úloh 2.ročníka korešpondenčného semináru OKTeT, spolu so zadaniami. Podporené z projektu KEGA 028UMB-4/2019.
doi:10.5281/zenodo.3840932 fatcat:2zajxfyy75a4ncx5qhfnzptofm