Vliv sourozenectví na úspěšnost v testech z matematiky

Marta Hirschová
unpublished
Grant: SVV ISS FSV UK 2015 Název grantu: Specifický vysokoškolský výzkum ISS FSV UK "Analýza trendů sociálního vývoje a veřejných a sociálních politik v ČR a v globálním kontextu" Oborové zaměření: AO -Sociologie, demografie © GRANT Journal, MAGNANIMITAS Assn. Abstrakt Tento text se zaměřuje na úspěšnost jedince ve vztahu k příbuzenství sourozenců. Konkrétně se zabývá otázkou, zda děti s nevlastními sourozenci dosahují horších výsledků v testech z matematiky, než ty, které mají vlastní
more » ... jí vlastní sourozence. Výchozím předpokladem je, že úspěšnost jedince může být ovlivněna asymetrickým dělením zdrojů vyplývajícím ze složitější partnerské historie rodičů. Děti s nevlastními sourozenci jsou méně úspěšné proto, že jsou vystaveny méně výhodným podmínkám ve smyslu zdrojů (ekonomických, sociálních, kulturních), než děti s vlastními sourozenci. Text prezentuje vybrané výsledky explorační části analýzy, která byla realizována na podsouboru žáků s jedním sourozencem s použitím první vlny panelových dat PISA-L 2003. Výsledky naznačují, že pro děti s nevlastním sourozencem může být nejméně výhodné bydlet s oběma biologickými rodiči a nevlastním sourozencem. Klíčová slova nevlastní sourozenec, matematická gramotnost, struktura rodiny, koresidence se sourozencem
fatcat:76ismki6bnhrrir4hmfzeb6t4u