The Role And Responsibility Of The Father In Transmitting Values In The Family [thesis]

Chip R. B. Ingram
Wyzwania związane z przekazywaniem wartości rodzinnych w kontekstach wielokulturowych Streszczenie Rodzinie udało się przetrwać zmiany historyczne i kulturowe. I mimo że jest ona tylko jednym z komponentów złożonego systemu społecznego wciąż jest miejscem, gdzie odbywa się podstawowa socjalizacja dzieci. Jednakże rodzina mieści się w społeczno-kulturowym środowisku, gdzie wiele czynników socjalizacyjnych uzupełnia się, jak również stara się wywrzeć jak największy wpływ na te wartości, które
more » ... ępne pokolenie obywateli powinno przyjąć za swoje. W niniejszym artykule koncepcyjnym podkreślono rywalizujące elementy w systemie społecznym, które konkurują w spełnianiu roli socjalizacyjnej. Istotność tych czynników wspierających albo podważających przekazywanie przez rodziców ich wartości rodzinnych następnemu pokoleniu należy ocenić w kolejnych badaniach naukowych. Wsparcie stanowić może model systemowy będący lupą, która może być użyta przez naukowców, by zrozumieć procesy zachodzące w kontekstach wielokulturowych i która może być przydatna w historycznych analizach przekazywania wartości rodzinnych. Słowa kluczowe: socjalizacja, wartości rodzinne, Model Systemu Społecznego. Abstract Across time and cultures, the institution of the family remains resilient. Although the family is but one component of a complex social system, it remains the setting in which a child's first social development occurs. Yet the family is situated in a sociocultural environment with numerous socialization agents complementing and vying for Patricia HYJER DYK 150 influence as to the values that the next generation of citizens should adopt. This conceptual paper will articulate competing elements within the social system that contend for the socialization role. Ongoing scholarly inquiry will need to gauge the relative importance of these factors for supporting or challenging the parents' transmittal of their family values to the next generation. To aid in this endeavour, a systems model provides a lens that can be employed by scholars to understand family processes in multi-cultural contexts and is useful in historical analyses of the transmission of family values.
doi:10.2986/tren.001-0252 fatcat:lwoc2je47rei3lmnxccj5xt7xq