Delinkvent axloq mazmun-mohiyati va shakllanishi

Oxunjon Odil o'g'li Hamroqulov
2022 Science and Education  
Ushbu maqolada delinkvent axloq mazmun-mohiyati va shakllanishiga oid olib borilgan izlanishlar asosida to'plangan ma'lumotlarga tayangan holda, turli psixologik nazariyalarda o'g'ma xulq-atvor xususiyatlari haqida fikr yuritiladi.
doaj:145084dac2a84b4c8563e34bec1a4608 fatcat:yqot2pkyfreyhpp2a5dvkhow6u