Hz. Peygamber'in Uyarı Yöntemlerinin "Ben Nesli" Gençlerine Uygulanabilirliği

Esma Nur Biçer
2021 Zenodo  
İslam dinin çok önem verdiği ve Kur'an-ı Kerim'de pek çok kez zikredilen, el-emru bi'l-ma'ruf ve'n-nehyu ani'l-münker olarak ifade edilen uyarma kavramı, her zaman ve çağda toplumların ihtiyacı olduğu gibi günümüzde de insanların muhtaç olduğu bir anlamı içermektedir. İyiliği emredip kötülüklerden sakındırmanın uygun zaman ve mekânda yapıldığında etkili olacağı muhakkaktır. Bunu sağlamak için Hz. Peygamber'in hayatından örnekler vermek, bu konuda uygulanmış olan nebevi metotları dikkate almak,
more » ... yarı süreci ve muhatap açısından oldukça önemlidir. Bu makale, toplumu uyarmak adına, Allah'tan alınan mesajları uygulanabilir, hayata geçirilebilir bir hale getiren Hz. Peygamber'in uyarı yöntemlerini ve bunların, günümüz gençlerinin karakteristik özelliklerini dikkate alarak uygulanabilirliğini ele almaktadır. Hz. Peygamber, Allah'tan aldığı vahyi, insanlara ulaştırabilmek ve hatalı davranışları düzeltebilmek adına, topluma mesajlarını iletebileceği ve insanları hatalı davranışlardan uzaklaştırabileceği pek çok farklı metoda başvurmuştur. Ancak bu makalede, Hz. Peygamber'in uyarıda bulunurken kullanmış olduğu tüm yöntemler makalenin hududu da göz önünde bulundurularak ele alınmayacak, yalnızca günümüz gençleri üzerinde anlam ifade eden metotlar incelenecektir. Her insanın, yaşadığı zamanın şartlarına göre oluşmuş bir karakter yapısı olduğu bilinen bir gerçekliktir. Bu gerçeklikten hareketle, günümüz gençlerine işaret edildikten sonra bu gençler için uygun olabilecek uyarı yöntemleri, nebevi öğreti ışığında ele alınacaktır.
doi:10.5281/zenodo.5507602 fatcat:uarebjsupbdo7au4bc6jv35ocm