A gyógyszer-kereskedelem privatizációja

Györgyi Barta, Erzsébet Poszmik
1995 Tér és Társadalom  
A gyógyszer-kereskedelem sajátos helyzetet tölt be a jóléti államok piacgazdaságaiban. Össze kell egyeztetni egymásnak ellentmondó követelményeket, azt, hogy a gyógyszerkereskedelem piaci tevékenység, nyereséges vállalkozás legyen és eleget tegyen ellátási felelősségének is. Ezzel kapcsolatos a gyógyszertárak m űködtetésének Európában létez ő és Magyarországon is tervezett, nem teljesen piackonform gyakorlata: a gyógyszertárak tulajdonlása személyi jogon, amely szerint az állam (önkormányzat) a
more » ... patika m űködtetési jogát adja át kizárólag gyógyszerészeknek, a gyógyszertár nem örökölhet ő . Az ebből fakadó ellentmondások hosszú távon jelentkeznek, a m űködés során válnak majd nyilvánvalóvá. Jelenleg az átmenetinek számító konfliktus zavarja a privatizáció elindulását: vajon ki a pirvatizáló tulajdonos, az állam (Népjóléti Minisztérium, ÁVÜ) vagy az önkormányzatok? Ebben a dilemmában egyben megfogalmazódik az a kérdés is, hogy kinek a felel őssége a gyógyszerellátás, az államé vagy az önkormányzatoké. Az ÁVÜ privatizációs elképzelései jobban megfelelnek a gyógyszerészeknek és a nagy többségüket összefogó Magyar Gyógyszerkamarának, míg a lakosság és a gyógyszer nagykereskedelem érdekeit jobban képviselik az önkormányzatok. Az állami felel ősség hozzájárulna a területileg kiegyenlítettebb gyógyszerellátás fenntartásához, a gazdaságilag elmaradott területek, illetve a szegényebb lakosság esetleg ráfizetéses patikáinak támogatásához. Az önkormányzati tulajdonlás és felügyelet viszont a helyi lakosság igényeit tudja jobban kielégíteni. Jobban ösztönözhetne a helyi kezdemé-* A kézirat lezárása óta (1994. november) a helyzetben a szerz ők tudomása szerint lényeges változás nem következett be.
doi:10.17649/tet.9.1-2.331 fatcat:l3x4ot7bxrcjzfdhtdrbijg2ui