M.C. Brands, H.J.G. Beunders, H.H. Selier, Denkend aan Duitsland. Een essay over moderne Duitse geschiedenis en enige hoofdstukken over de Nederlands-Duitse betrekkingenH. Beunders, H.H. Selier, Argwaan en profijt. Nederland en West-Duitsland 1945-1981

J.C. Hess
1985 BMGN: Low Countries Historical Review  
RECENSIES te zien dat de hieruit voortkomende, uit de aard der zaak verschillende, concepties ter bestrijding van de crisis de functie van de (economische) wetenschap 'als het zoeken naar waarheid en het bestrijden van vooringenomenheid' aantasten (37). Fortuyn wijst vermanend naar de heden ten dage toegenomen prestatiemoraal, de accentuering van het recht van de werkende en naar de vorming van een nieuwe klassenmaatschappij bestaande uit kapitaalbezitters, ambtenaren en uitkeringstrekkers. Er
more » ... eringstrekkers. Er zou daarentegen veel meer moeten worden toegewerkt naar een vermaatschappelijking van de produktie en naar een basisinkomen voor iedereen. Zelf relativeert hij gelukkig dit postulaat: immers, 'voor het zover is lijkt er nog een lange weg te gaan' (155). Daar kan de recensent het mee eens zijn afgezien van het feit of hij de subjectieve lading van de relativering zelf wel aanvaardt. Dit boek voegt zich als een waardevolle schakel in de langer wordende keten van studies over de economische geschiedenis van Nederland na de Tweede Wereldoorlog.
doi:10.18352/bmgn-lchr.2654 fatcat:fzysmrz6fng2hom6cxau3oaw34