Improving Marketing Activities of Enterprises on the Basis of the Information Component of Exhibition Activity

Olga Sazonets, Anna Radko
unpublished
Механізм регулювання економіки, 2015, № 4 48 Удосконалення маркетингової діяльності підприємств на основі інформаційної складової виставкової діяльності О. М. САЗОНЕЦЬ i , А. О. РАДЬКО ii Підвищення ефективності виставок як інструменту маркетингу потребує широкого використання інформаційних технологій. Для аналізу впливу інтерактивних інформаційних систем на діяльність виставкових центрів авторами статті проведене анкетування. Вивчалися фактори конкурентоспроможності виставкового центру,
more » ... вого центру, проблеми сучасної інформаційної системи виставкової діяльності, вплив інформаційних технологій на розвиток виставкової діяльності. Доведено, що для здійснення ефективної виставкової діяльності важливе значення має залучення інтерактивних технологій. Формування цільової аудиторії, залучення учасників без використання можливостей Інтернет-середовища на сьогодні є непродуктивним. Серед інструментів Інтернет-маркетингу основними є використання соціальних мереж та динамічна робота власного веб-сайту. Сучасна система здійснення виставкової діяльності потребує удосконалення її інформаційної системи. При цьому уваги потребують безпосередньо технічні засоби, організаційна складова та кадровий потенціал. Активізація участі вітчизняних товаровиробників у міжнародних виставках забезпечує збільшення обсягів продажів. Цьому поряд з іншими чинниками сприяє відповідне інформаційне забезпечення. Ключові слова: виставкова діяльність, інформаційне забезпечення, Інтернет-технології, анкетування. УДК [339.13+339.18]:004.738.5 JEL коди: М31 Вступ. Дослідження сучасної системи послуг маркетингу неможливо уявити без виявлення напрямків удосконалення виставкової діяльності, яка є однією з найбільш динамічних сфер сучасної світової економіки. В арсеналі засобів електронного рекламного впливу виставки займають одне з провідних місць як засіб встановлення прямих контактів із безпосередніми покупцями. Витрати великих підприємств на участь у виставках та ярмарках становлять 30-35% від усього їх бюджету на маркетингові комунікації [1]. В Україні виставковий бізнес зародився не так давно, на початку 90-х років ХХ ст., але за цей короткий проміжок часу він досить впевнено і швидко розвивається-збільшується кількість виставок, змінюються їх якісні характеристики [2]. Завдяки технічному прогресу, який також не оминув і виставки, на сучасних міжнародних та національних виставках впроваджуються нові або удосконалюються старі інформаційні технології, удосконалюється процес організації виставок, проводиться підготовка висококваліфікованих спеціалістів. Вагоме місце у цьому процесі займають інтерактивні технології. Їх вплив на розвиток інформаційних систем виставкової діяльності потребує окремих досліджень. Постановка проблеми. Основні засади формування маркетингових інформаційних систем в інтерактивному середовищі висвітлені у працях Г. Армстронга та Ф. Котлера. і Сазонець Ольга Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне; іі Радько Анна Олександрівна, аспірант кафедри міжнародної економіки Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне.
fatcat:qptlyl4gqfdobh6ysproxeut74