Fibular hemimelia of two sisters and review of literature

Onder Turna, Mustafa Devran Aybar, Goksel Tuzcu, Yesim Karagoz
2013 Pamukkale Medical Journal  
Özet Bu çalışmada fibular hemimeli tanısı alan iki kız kardeşin ve ailelerinden iki üyenin düz radyogramları ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularını sunmayı amaçladık. Yürüme bozukluğu, alt ekstremitesinde şekil bozukluğu ve büyüme sorunu ile gelen çocuk olgularda fibular hemimeli düşünülmeli, bu olguların ailelerinde başka olguların olup olmadığı araştırılmalıdır. Pam Tıp Derg 2013;6(3):154-157 Anahtar sözcükler: Fibula, hemimeli, kız kardeş. Abstract In this study, we aimed to
more » ... y, we aimed to present the radiography and magnetic resonance imaging (MRI) findings of two sisters with the diagnosis of fibular hemimelia and two members of their families. Fibular hemimelia should be considered in children with gait disturbance, lower extremity deformities, growth problems and their families also be investigated about other cases having similar problems. Pam Med J 2013;6(3):154-157
doi:10.5505/ptd.2013.49368 fatcat:7zim6dp3brf7rna7lbun57vb2m