Η Σκήτη της Αγίας Άννας της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας:

Ιωάννης Αντωνίου Παπαβασιλείου
2012
Αντικείμενο της διατριβής ήταν η Σκήτη της Αγίας Άννης, η οποία εξαρτάται από την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, του Αγίου Όρους. Για το σκοπό αυτό αναφερθήκαμε στο Άγιο Όρος και στον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ιδρυτή της Μονής Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους. Στη συνέχεια παρουσιάσαμε τη Σκήτη της Αγίας Άννας, και ειδικότερα, τη θέση της Σκήτης, το ιστορικό της ιδρύσεώς της, το Κυριακό, τις Καλύβες, καθώς και τη Σκήτη της Μικράς Αγίας Άννας, η οποία αποτελεί παράρτημα της Σκήτης της Αγίας Άννας.
more » ... ολούθως, επιχειρήσαμε να παρουσιάσουμε τη διαχρονική πορεία της Σκήτης της Αγίας Άννης, ενταγμένη στο γενικότερο ιστορικό πλαίσιο του Αγίου Όρους, με ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα των κολλύβων και το κίνημα των «Κολλυβάδων». Επίσης, αναφερθήκαμε στη σύγχρονη εποχή και την καθημερινή ζωή στη Σκήτη, ενώ εστιάσαμε στους Αγιαννανίτες οσίους και μάρτυρες και σχολιάσαμε επιλεκτικά προσωπικότητες που εγκαταβίωσαν για κάποιο χρονικό διάστημα στη Σκήτη (πατριάρχες- επίσκοποι, πνευματικοί πατέρες και λόγιοι μοναχοί), διαπιστώνοντας τη σημαντική προσφορά της Σκήτης όχι μόνο στον αγιορείτικο μοναχισμό αλλά σε όλη την Ορθοδοξία.
doi:10.26262/heal.auth.ir.129137 fatcat:zamaxx3435g6dea4jlmpzw4fta