Aktywny uczeń na I etapie edukacyjnym – od idei do codziennych wyborów zawodowych

Dorota Szumna
2016 Edukacja – Technika – Informatyka  
Aktywny uczeń na I etapie edukacyjnym -od idei do codziennych wyborów zawodowych The active student at the first educational stage -from ideas to daily professional choices Doktor, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych, Polska Streszczenie Edukacja wczesnoszkolna, mimo zachodzących powoli zmian, to wciąż etap zdominowany przez transmisyjny model nauczania oparty na nauczycielskim przekazie gotowych treści. Wprowadzenie do codziennych
more » ... rzeczywistej intelektualnej aktywności uczniów nie wydaje się tak trudne i obciążające, jak to czasem deklarują nauczyciele. Można np. zacząć od wyrównania proporcji w zakresie stosowanych metod (opartych głównie na aktywności nauczyciela i na aktywności uczniów), a przy tym postawić na zadania będące wyzwaniami dla uczniów. Słowa kluczowe: edukacja wczesnoszkolna, sposoby aktywizowania uczenia się. Abstract Despite slow developments, early primary education is still dominated by the transmission model of teaching, based on content-oriented teaching. Educators are expected to change their approach to learning and teaching, and to trigger the genuine intellectual activity of students. There are many available methods of doing it. It is recommended to begin with the rebalancing of methods, increasing student-centered ones and focusing on challenging tasks for students.
doi:10.15584/eti.2016.3.7 fatcat:7clipdgfvvevznzcrqc7i3mjxi