ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO Seria II: WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE XXVIII (1988)

Andrzej Kamiński, Skórnik
unpublished
W związku z siedemdziesiątą rocznicą urodzin profesora Jana Mikusińskiego odbyła się 9 kwietnia 1983 r. sesja naukowa zorganizowana przez Oddział IM PAN w Katowicach i Oddział Górnośląski PTM (por. Wiadom. Mat. 26 (1985), str. 241-242). Pierwszy z przedstawianych artykułów tematycznie obejmuje cztery z pięciu referatów wtedy wygłoszonych. Tekst piątego referatu, autorstwa Władysława Kierata, zamieszczamy poniżej. Cytowane książki i publikacje zwarte Jana Mikusińskiego oznaczone są liczbami
more » ... ne są liczbami rzymskimi, prace opublikowane w czasopismach liczbami arabskimi, a cytowane publikacje innych autorów literami łacińskimi: od [A] do [Q ] w pierwszym artykule i od [R] do [W ] w następnym.
fatcat:2eg6p4mderfgrhafy26b45n32e