Etxarrierako hitano-alokutiboa

José Luis Erdozia Mauleon
2016 Fontes Linguae Vasconum  
Artikulu honetan Etxarri Aranazko euskaran erabiltzen den hikako moldearen nondik norakoak aztertzen dira. Lehen lehenik, hikako adizkiak eta alokutiboak deskribatu eta zein testuingurutan baliatzen dituzten etxarriarrek jaso da. Ondoren, sinkretismo zenbait kasu ere aipatu eta argitu dira. Eta hortik aurrera, tauletan bildurik eta horietako bakoitzaren azpian, esaldietan kokaturik, gaur egun erabiltzen diren moduan azaldu dira. Aipatu tauletan, hikako adizkiak eta alokutiboak agertzen dira,
more » ... k agertzen dira, lehenik aditz laguntzailea dagokion era eta modu ezberdinetan banaturik, eta jarraian zenbait aditz trinko. Esaldi horiek, lehenik etxarrieran (hizki beltzez eta etzanez) eta ondoren, parentesi artean hizki normalez, batuan agertzen dira adizki bakoitzari dagokion forma estandarizatuarekin eta baita, kortxeteen artean eta tamaina txikiagoan, zutanoko erabilera neutrokoa ere. Azkenik, Joseba Sarrionandiaren testu bat etxarriera alokutibora moldatuta dator.
doi:10.35462/flv122.2 fatcat:ve7sp37c2ncvve3ugb7zpwyive