Production Cross–Section Calculations of Medical 177Lu Using Neutron and Proton Induced Reactions

Mert ŞEKERCİ, Veli ÇAPALI, Hasan ÖZDOĞAN, Abdullah KAPLAN
2016 Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi  
In this study, we aimed to investigate the alternative ways to produce 177 Lu, an isotope which has a growing rate of usage in radionuclide therapy applications. For this purpose; we analyzed the 176 Lu (n,γ) 177 Lu, 176 Yb (n,γ) 177 Yb − → 177 Lu, 181 Ta (n,n+α) 177-M Lu, nat W(p,x) 177 Lu reactions with the TALYS 1.6 and EMPIRE 3.2 theoretical nuclear reaction codes. Obtained results with the TALYS 1.6 and EMPIRE 3.2 codes are also compared with the experimental data exists in the literature
more » ... in the literature for each reaction. Özet. Bu çalışmada, radyonüklit terapi uygulamalarında giderek artan bir kullanım oranına sahip olan 177 Lu izotopu için alternatif üretim yollarının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla; 176 Lu(n,γ) 177 Lu, 176 Yb(n,γ) 177 Yb − → 177 Lu, 181 Ta(n,n+α) 177-M Lu, nat W(p,x) 177 Lu reaksiyonları TALYS 1.6 ve EMPIRE 3.2 teorik nükleer reaksiyon kodları kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca, TALYS 1.6 ve EMPIRE 3.2 kodları ile elde edilen bulgular her bir reaksiyon için literatürde mevcut deneysel veriler ile karşılaştırılmıştır.
doi:10.17776/csj.18773 fatcat:ggufcdetirdw5mcqlttbhubupi