Η σημαία της διάκρισης των στόχων στις ένοπλες συρράξεις και η θέση του άμαχου πληθυσμού σε αυτές [article]

Ειρήνη Κουτσούκου, Democritus University Of Thrace
2021
doi:10.26257/heal.duth.12206 fatcat:27xo3az5k5g4lkdq4xdzd6qh6m