Sakarya İlinde gerçekleşen intihar girişimi vakalarının değerlendirilmesi/Evaluation of suicide attempts in Sakarya

M. Fatih Önsüz, Figen Demir, Emine Kaya Afşari, Ahmet Şahin, Yasin Çatalbaş, Hasan Bektaş
2015 Turkish Journal of Public Health  
Özet Amaç: Bu araştırmada 2009-2010 yılları arasında Sakarya'da hastanelerin acil servisine intihar girişimi nedeniyle başvuran vakaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma Ocak 2009 ve Aralık 2010 tarihleri arasında Sakarya'da bulunan tüm devlet ve özel hastanelerin acil servislerine intihar girişimi nedeniyle başvuran hastaların (n=1566) verileri incelenerek gerçekleştirilmiştir. Bulgular: İki yıl için 15 yaş ve üzeri kaba intihar girişim hızı kadın ve erkeklerde sırasıyla
more » ... 000 nüfusta 191.98 ve 51.88'dir. Toplam 1566 vakanın 1236 (%78.9)'sı kadın, 330 (%21.1)'u erkektir ve çoğu 15-24 yaş grubundadır. Hem kadınlarda ve hem de erkeklerde en sık başvurulan intihar şekli ise ilaç ve toksik madde kullanımı idi ve sıklık erkek ve kadınlarda sırasıyla %93.8, %96.8 idi. Tekrarlanan intihar girişim sıklığı kadınlarda %17.2 ve erkeklerde %13.9 bulunmuştur. Sonuç: Bu araştırmada intihar girişim sıklığı kadınlarda erkeklerden daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca tekrarlayan intihar girişimi sıklığı araştırma grubunda topluma göre çok yüksek bulunmuştur. İntihar girişimlerini önlemek için risk faktörlerinin ve çözüm yollarının belirlenmesine yönelik topluma dayalı analitik ve müdahale epidemiyolojik araştırmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Abstract Objective: The objectives of this study were to evaluate the general characteristics, the methods that were used and the causes of suicide attempts for the years of 2009-2010 in Sakarya. Methods: The data were gathered from emergency rooms of all public and private hospitals by using a suicide attempt registration form. All patients (n=1566) admitted to the emergency rooms of the hospitals and who had attempted suicide in the period from
doi:10.20518/tjph.173010 fatcat:g24v5uzunrbpbmdkwjltqjchfq