Kitaro Nishida and Sergei Bulgakov on the Marxist concept of "practice". Points of intersection and divergence
Kitaro nisida i Sergej Bulgakov o marksistskom ponyatii «praktika». Tochki peresecheniya i raskhozhdeniya

Horie Hiroyuki
2017 Philosophical polylogue  
doi:10.31119/phlog.2017.1.5 fatcat:pe6oyjeuhnds3f3iu2bz6bkgka