Bankroto prognozavimo modeliai Europos bankų sektoriui

Goda Kazakevičiūtė, Ramunė Budrionytė
2019 Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika  
Prieš dešimtmetį vykusi Pasaulinė finansų krizė skaudžiai paveikė pasaulio verslą bei visuomenę ir sukėlė nepasitikėjimą vykdoma bankų sektoriaus stebėsena ir kontrole. Šis nepasitikėjimas paskatino priežiūros institucijas sustiprinti bankų bankrotų prevencines priemones, kurios vis tobulinamos siekiant išvengti ar sušvelninti naujos krizės neigiamus padarinius. Viena iš tokių prevencinių priemonių – patikimų banko bankroto prognozavimo modelių kūrimas ir nuolatinis taikymas vertinant ir
more » ... vertinant ir prognozuojant bankų veiklą. Tyrimo tikslas – ištyrus bankų veiklą apibūdinančius finansinius rodiklius pateikti Europoje veikiantiems bankams lengvai pritaikomą bankų bankroto prognozavimo modelį. Darbe taikyti teoriniai mokslinės literatūros lyginamosios analizės, kritinio vertinimo, sisteminimo, apibendrinimo metodai. Empiriniam tyrimui naudoti bankų finansinių ataskaitų analizė, ekspertinio vertinimo metodas, duomenų rinkimas ir sisteminimas, duomenų modifikavimas, modeliavimas, dvinarė logistinė regresija, koreliacija, grafinis duomenų atvaizdavimas, ROC kreivė. Atrinkus 24 kintamuosius rodiklius sukurti penki dvinarės logistinės regresijos bankroto prognozavimo modeliai. Modelių tikslumas buvo vertinamas pagal sugeneruotų II rūšies klaidų kiekį, prognozuojant bankų žlugimą likus vieniems ir dvejiems metams iki žlugimo įvykio, ir ROC kreivės pagrindu. Įvertinus modelių prognozavimo kokybę nustatyta, kad modelis Z5- tinkamiausias Europos bankų bankrotui prognozuoti ir 78,57% tikslumu identifikuoja žlungančius Europos bankus likus vieniems metams iki žlugimo. JEL klasifikacija: F 37, G2, G3
doi:10.15388/batp.2019.3 fatcat:22jfzpedujc7lbx7pegx625pou