Principles of pertussis protection

Gülçin Otar, İsmail Yıldız, Ayşe Kılıç, Muhammet Ali Varkal, Esra Devecioğlu
2015 The journal of child  
Derleme Boğmacada Korunma Prensipleri Boğmaca, bulaşıcı olan ve yaşamı tehdit edebilen bir solunum yolu hastalığıdır. Aşılamaya rağmen, tüm dünyada sütçocukları, çocuklar ve ergenlerde önemli oranda morbidite ve mortaliteye neden olmaya devam etmektedir. Bu makalede boğmaca hastalığının korunma stratejileri gözden geçirilmiştir. Anahtar kelimeler: Boğmaca, öksürük, çocuk, boğmaca aşısı Çocuk Dergisi 2014; 14(2):52-59 Principles of Protection from Whooping Cough Whooping cough is a contagious,
more » ... is a contagious, and life-threatening respiratory tract illness. Despite vaccination pertussis has re-emerged worldwide as a cause of morbidity and mortality in infants, children, and adolescents. In this article the prevention strategies of pertussis were discussed.
doi:10.5222/j.child.2014.052 fatcat:ksfoms6urba6rhc6bnrsskqlmu