Turkish Version of Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency 2 Brief Form: Its Validity and Reliability in Children with Specific Learning Disability

Barkın KÖSE, Sedef ŞAHİN, Erdem KARABULUT, Hülya KAYIHAN
2021 Bezmialem Science  
Amaç: Uzmanlar genellikle gelişimsel gecikmelerinden şüphelendikleri çocukların motor yeterliliklerini değerlendirirler. Çocukları değerlendirmek için kullanılan testlerin psikometrik özellikler de dahil olmak üzere kanıt değerliliği açısından güçlü ölçüm özelliklerine sahip olmaları önemlidir. Çalışmamızın amacı, özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG) olan çocuklarda Bruininks Oseretsky Motor Yeterlilik Testi 2-Kısa Formunun (BOT2-KF) Türkçe versiyonunun güvenilirliğini ve yapı geçerliliğini analiz
more » ... ir. Yöntemler: Çalışmamıza 6-14 yaş arasındaki, 137 ÖÖG tanısı almış ve 50 herhangi bir tanı almamış (sağlıklı), çocuk dahil edildi. BOT2-KF'nin Türkçe versiyonu, ÖÖG'li çocuklara bir araştırmacı tarafından tek oturumda mola verilmeden, yedi gün arayla iki kez uygulandı. Ek olarak, BOT2-KF 10 gün sonra rastgele seçilen ÖÖG'li 25 çocuğa tekrar uygulandı. Bulgular: BOT2-KF'nin geçerlilik sonuçlarının, kontrol grubundaki tüm alt testlerde çalışma grubuna göre daha yüksek olduğu ve daha yüksek performans düzeylerine sahip olduğu bulundu (p<0,05). BOT2-KF, tüm etki alanları için yüksek testtekrar )ince motor hassasiyeti (ICC=0,57) ve el becerisi alt testi (ICC=0,74) hariç test güvenilirliği (ICC >0,8) ve iyi düzeyde iç tutarlılık (Cronbach's alpha=0,78) göstermiştir. Değerlendiriciler Objective: Specialists often assess the motor proficiency of children presented with suspected developmental delays. It is essential that the tools used to assess children have highly powerful measurement properties including psychometric properties. The aim of our study, analyze the reliability and construct validity of the Turkish version of the Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency 2-Brief Form (BOT2-BF) in children with a specific learning disability (SLD). Methods: Participants, which aged between 6 and 14, were included 137 children with SLD and 50 children without any diagnosis. The Turkish version of the BOT2-BF was administered by the researcher in one session to children with SLD twice with a seven days interval. In addition, BOT2-BF was re-apply to 25 children with SLD, which were randomly selected, after 10 days. Results: The validity results of BOT2-BF were found to be significantly better in all subtests in the control group than in the study group, having higher performance levels (p<0.05). The BOT2-BF demonstrated high test-retest reliability (ICC >0.8) (except Fine Motor Precision (ICC=0.57) and Manual Dexterity Subtest (ICC=0.74) and good internal consistency (Cronbach's alpha =0.78) for all domains. The inter-rater reliability results were found to be perfectly reliable (ICC >0.9).
doi:10.14235/bas.galenos.2021.4200 fatcat:xnygit43vna3bgjt3nkqtoyfh4