Different alternatives of reconstruction for complicated tissue defects localized on proximal femur

Gokhan Temiz, Mehmet Ersin Gonullu, Gaye Taylan Filinte, Cuneyt Ozek, Yigit Tiftikcioglu, Mustafa Karaca
2013 The Medical Journal of Goztepe Training and Research Hospital  
ÖZET Uyluğun proksimal bölgesinde yerleşen kompleks yumuşak doku defektlerinin onarımı plastik cerrahlar için halen çeşitli sorunlar göstermektedir. İnguinal bölgedeki yaraların iyileşmesi cilt kalınlığının az ve vaskülarizasyonunun nispeten yetersiz olması nedeniyle kimi zaman sorun oluşturmaktadır (1) . Bu bölgedeki primer onarımlar sonrasında yara infeksiyonu ve dehisansı sıklıkla ortaya çıkmaktadır (2) . Tüm bu durumlar göz önüne alındığında inguinal bölgedeki doku defektlerinin
more » ... yonunda kan dolaşımının daha iyi olduğu pediküllü veya serbest fleplerin kullanım gereksinimi ortaya çıkmaktadır (3) . Bu makalede inguinal bölge doku defektlerinde uygulanabilecek farklı rekonstrüksiyon seçenekleri tartışılmıştır. Anahtar kelimeler: İnguinal doku defekti, rekonstrüksiyon SUMMARY Different alternatives of reconstruction for complicated tissue defects localized on proximal femur Repair of complex inguinal region defects still creates problems for plastic surgeons. Healing of groin wounds sometimes poses difficulties because of insufficient thickness and poor vascularity of the skin (1). After primary recontruction, wound infection and dehisence frequently occur (2). For the reconstruction of inguinal region it appears to be necessary to use pediculated or free flaps that are better vascularized, when all these situations have been considered (3). In these reports we discussed different reconstructive alternatives of the inguinal region tissue defects. Resim 1. İnguinal bölgede malign tümör metastazı. Resim 2. İnguinal bölgedeki doku defekti ve eleve edilmiş VRAM flep. Resim 3. VRAM flebin defekte adapte edilmiş görüntüsü. Resim 4. Postoperatif 3. haftadaki görüntü. Resim 5. ALU flebi eleve edilmiş.
doi:10.5222/j.goztepetrh.2012.147 fatcat:qormkhcoc5aoho5o4cbk3mdc5e