Slučaj "Šimić" i kraj Saveza komunista u Zenici

Mirza Džananović
2020 Contributions  
Slučaj "Šimić" i kraj Saveza komunista u Zenici S Apstrakt: Ante Šimić, radnik "Željezare" Zenica, imao je zapažen istup kao delegat na Šestom kongresu Saveza sindikata Bosne i Hercegovine održanom 1982. godine. U svom izlaganju naveo je nepravilnosti koje su se javljale u tadašnjem društvu, a najveća kritika bila je upućena funkcionerima koji su uživali blagodati otmjenih vikendica u Neumu i Vlašiću, korištenja službenih vozila pa i helikoptera, dok je radnička svakodnevnica bila potpuno
more » ... bila potpuno drugačija. Zbog izrečenih stavova Šimić je proživio ogromnu ličnu i profesionalnu torturu koja je široj javnosti ostala nepoznata do izbijanja prvo afere "Agrokomerc", a zatim i afere "Neum". Zahvaljujući trogodišnjem pritisku brojnih medija, ali i pojedinih sindikalnih organizacija, Ante Šimić je rehabilitovan, a Savez komunista u Zenici je u potpunosti diskreditovan, što je jedan od važnijih uzroka lošeg rezultata na prvim demokratskim izborima u decembru 1990. godine. Abstract: Ante Šimić, an ironworker from Zenica, had a distinguished speech as a delegate at the Sixth Congress of the Union of Trade Unions of Bosnia and Herzegovina held in 1982. In his presentation, he cited ir-PRILOZI, BR . 49 prilozi, univerzitet u sarajevu -institut za historiju, sarajevo, 2020, br. 49 212 regularities that occurred in the society at the time, with the greatest criticism being given to officials who enjoyed the benefits of fancy cottages in Neum and Vlašić, as well as the use of official vehicles and even helicopters, while the daily life of the workers was completely different. Due to his stated views, Šimić went through a huge personal and professional torture, which remained unknown to the general public until the outbreak of the "Agrocomerc" affair and then the "Neum" affair. Thanks to three years of pressure from numerous media outlets and some trade union organizations, Ante Šimić has been rehabilitated, and the League of Communists in Zenica has been completely discredited, which is one of the major causes of poor results in the first democratic elections in December 1990. Ante Šimić je bio samo jedan od nekoliko hiljada radnika zaposlenih u "Željezari" Zenica, ali je u dva navrata postao velika medijska zvijezda. Prvi put 1982. godine, kada je na Šestom kongresu Saveza sindikata Bosne i Hercegovine ostavio snažan utisak na sve prisutne svojim izlaganjem i nakratko postao heroj brojnih radnika. Naredni put Ante Šimić je u fokus medija došao 1987. godine u jeku brojnih afera koje su potresale bosanskohercegovačko političko rukovodstvo. Međutim, Šimić je tada bio prvenstveno simbol patnje jednog čovjeka koji je prepušten sam sebi u obračunu sa cijelim partijskim sistemom. Šimićevo izlaganje na Kongresu iz 1982. godine postalo je aktuelno pet godina poslije, s obzirom na to da su tada vile i vikendice, službena auta i helikopteri, te brojne druge zloupotrebe na koje je ukazivao bile poznate svima kroz afere "Agrokomerc", "Neum" i brojne druge. Kroz pažljivu analizu životne sudbine Ante Šimića, radnika i sindikaliste iz Zenice, možemo pratiti, na jednoj strani, proces postepenog slabljenja moći i ugleda Partije od republičkog do lokalnog nivoa, te demokratizacije, i generalno jačanja pozicije medija u bosanskohercegovačkom društvu u drugoj polovini osamdesetih godina na drugoj strani.
doi:10.51237/issn.2744-1172.2020.49.211 fatcat:grnrybtvpbbnffepn65byvcrvm