AFETLERDE HIZLI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE KRİZ YÖNETİMİNDE KRİTİK SORGULAMA RAPID ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN DISASTERS AND CRITICAL QUESTIONING IN CRISIS ADMINISTRATION

Toprak Zerrin, Karaman, Anahtar Kelimeler, Afetlerde, Hızlı Çevresel, Etki Değerlendirmesi, Çevresel Değerlendirmesi, Çevresel Krizler, Afet Sonrası, Kritik Sorular, Hizmetlerde Verimlilik
2016 Hastane Öncesi Dergisi Nisan   unpublished
Özet Türkiye'de, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmaları, mevzuat düzenlemelerinde, "üretim ve yatırım faaliyetleri" ile ilişkilendirilmiştir. Değerlendirme sürecinde kuşkusuz iklim değişiklikleri etkisinde, olası afetlerde karşılaşılabilecek sorunları tespit etmek ve muhtemel risklerini azaltmak amacıyla da, artık risk yönetimi analizleri yapılmaktadır. Doğal afetler ve çevreye verdiği zararlar arasında var olan güçlü bağlantıyı tanımlamak açısından, ÇED önemlidir. ÇED analizleri, afet
more » ... cesi risk analizi süreçlerinde ve sonrasında kriz ile karşılaşıldığında, afetle bağlantılı olan, önemli çevresel sorunların tanımlamasını iyi yapmak, afet sonrası iyileştirmeye yönelik çalışmalarda etkili olmak açısından önemlidir. ÇED araştırmalarını destekleyen diğer bir boyut ise, doğadan kaynaklanan nedenlere bağlı olsun olmasın, afet sonrası yapılan ve literatürde Hızlı ÇED "Hızlı Çevresel Etki Değerlendirmesi/Rapid Environmental Impact Assesment/REA " denilen, kriz analizleridir. Hükümetlerin ve çoğu insani yardım kuruluşlarının acil durum çevre değerlendirmesi yapmaması nedeniyle, acil yardım hizmetleri verimli olamamakta ve yardımlar gereken hızlılıkta gerçekleşmemektedir. Bu makale içeriğinde, Türkçe literatürde çok fazla araştırma konusu olmayan, genelde afetlerde kullanılan, Hızlı Çevresel Etki Değerlendirmesinin önemi ve sorgulama yönü ile ilgili kritik konulara yer verilecektir. Abstract Studies of Environmental Impact Assesment (EIA) are associated with "production and investment activities" in its legislation in Turkey. In the evaluation process, now undoubtedly in connection with climate changes, risk analysis is conducted in order to identify the problems that can be encountered in potential disasters and to reduce its probable impacts. EIA is important for identifying the strong connection between natural disasters and its damages on environment. It is important to make a definition of significant environmental problems associated with disasters when conducting an EIA, in pre-disaster risk analysis and in case of encountering a crisis process. Another dimension that supports EIA studies is crisis analysis, also known as Rapid Environmental Assesment (REA) in the literature, which is mostly conducted after natural disasters, whether it is caused by nature or not. Because of the fact that governments and the most of humanitarion organizations do not make emergency environmental assessment, emergency services cannot be efficent and assistance cannot take place in the required speed. In the content of this paper, the critical topics about the importance and the direction of questioning of Rapid Environmental Impact Assessment, which is not being a research subject too much in Turkish literature, will be placed.
fatcat:tl7tplbaxvdtlij57s3ajrd3we