RO-DBT

Thomas R Lynch, Anne Trana Brager-Larsen
2015 Suicidologi  
Radically Open-Dialectical Behavior Therapy, RO-DBT, er en transdiagnostisk behandling og er utviklet mot et spekter av lidelser som er vanskelig å behandle. Transdiagnostisk betyr flerdiagnostisk, der flere lidelser, som anoreksi, kronisk depresjon og obsessiv kompulsiv personlighetsforstyrrelse deler samme fenotype og genotype egenskaper, i denne sammenhengen mistilpasset overkontroll. Overkontroll kan knyttes til sosial isolasjon, tilbaketrukkethet og reservasjon i relasjoner, kognitiv
more » ... tet, lav nyhetssøking, risikoaversjon, sterkt behov for struktur, hemmet emosjonelt utrykk og hyperperfeksjonisme.
doi:10.5617/suicidologi.2277 fatcat:vtwmcsiwavbnlog4cfb6hvibze