Nemzet és migráció

2018 Magyar Tudomány  
Könyvszemle SIPoS JÚlIa GoNDoZÁSÁBaN NEmZET ÉS mIGrÁCIÓ Csepeli György és Örkény Antal a hazai szociálpszichológia vezető kutatói korábban közreadott nemzeti identitással foglalkozó kutatásaikat újabb kötetükben különösen gazdag nemzetközi összehasonlításban helyezik el, s eddigi kutatásaikat még aktuálisabbá tették a migráció problémájának a központba állításával. A mű igen gazdag empirikus bázisra épül. Az International Social Survey Program három időpontban, 1995-ben, 2003-ban és 2013-ban
more » ... -ban és 2013-ban számos európai országon kívül még Oroszországban és Törökországban is gyűjtött adatait elemzi, majd ezt követi egy 2008-ban más módszerekkel készült felmérés -GFEalapján készült beszámoló az idegenekkel szembeni attitűdökről. Ezt a migráció nemzetközi változásával foglalkozó rész követi, majd a szerzők hat különböző migránscsoport hazai integrációs esélyeit mérlegelik. Ez a rendkívül gazdag adatbázis az általam a kérdésben ismert irodalomnál árnyaltabb képet nyújt e sokrétű -nemzet, etnicitás, idegenekkel szembeni attitűdök, vándorlás, integráció -jelenségről. Tény ugyanakkor, hogy ennek a kis könyvnek tárgyi és empirikus gazdagsága próbára teszi az olvasókat, olyan könyv ez, amit nem könnyű gyorsolvasással végiglapozni. Gyakran fejtörést okoz az olvasónak, hogy a különböző adatbázisok mennyiben hasonlíthatók össze. A mű célja azonban nem a szórakoztatás, hanem a gondolatébresztés, s ezt a célt Csepeli és Örkény el is érik, igencsak eredményesen. Rohamosan változó világunkban nem lehet elvárni a szerzőktől, hogy az Európát ért 2015-ös sokk hatását mérni tudják, de meglepő módon már a 2013-as, sőt a 2008-as adatok is egészen jól jelzik, miként válaszolnak majd a különböző európai országok a 2015-ben a kontinensre érkező egymillió menekültre/bevándorlóra. A könyv szellemiségének fő inspirátora Szűcs Jenő Európa három régiójáról írt nagyszerű esszéje. Csepeli és Örkény meggyőző és jól működő módosítást hajt végre Szűcs elméletében: három helyett hat régió szerint elemzik az adataikat. A "Nyugatot" négy régióra bontják: az EU központi országai, Dél-Európa, Észak-Európa, illetve a kontinensen kívüli Európa, vagyis Anglia és Írország. Amint az várható volt, Észak-Európa a leginkább befogadó (főleg persze Svéd-
doi:10.1556/2065.179.2018.9.15 fatcat:in45zhhfxnej5e5dw5dybdlini