THE SYNERGY BETWEEN HEALTH EXPENDITURE AND ECONOMY

Sanda Dura, H Dura
unpublished
Although health indicators in Romania have seen a steady improvement in the last decade, the effects of recent economic crisis have led to a profound imbalance of the Health Care Services. With an aging population, a much lower number of employees and retirees and a institutional reform discrepancy favorable to hospital care, the current government response, the massive amputation of the public expenditure would entail the collapse of the Health System.With a public expenditure share in GDP
more » ... than half of EU average and that of health expenditure by 9 times lower than the EU average, Romania occupies for the last two decades the last place in Europe regarding the health expenditure and the last but one place regarding the public expenditure. In this context, it is expected to increase public spending on Health sector. At the same time, Romania must change the structure of Health expenditure and to increase its cost effectiveness for Health Care. Cuvinte cheie: sănătate, cheltuieli, PIB Rezumat: Deşi indicatorii de sănătate în România au înregistrat o îmbunătăţire constantă în ultimul deceniu, efectele recentei crize economice au condus la un profund dezechilibru al sectorului serviciilor de sănătate. Cu o populaţie îmbătrânită, un număr de salariaţi mult inferior pensionarilor şi o retructurare discrepantă, în favoarea asistenţei spitaliceşti, reacţia guvernării actuale, de amputare masivă a cheltuielilor publice, riscă să genereze colapsul sistemului de sănătate. În condiţiile în care ponderea în PIB a cheltuielilor publice este mai mică decât jumătate din media UE, iar cea a cheltuielilor cu sănătatea de 9 ori mai mică decât media UE, România ocupă în ultimele 2 decenii ultimul loc din Europa în privinţa bugetului alocat sănătăţii şi penultimul în ce priveşte cheltuielile publice. În acest context, este de aşteptat o creştere a cheltuielilor publice destinate sectorului sanitar. În acelaşi timp, România trebuie să îşi modifice structura şi să îşi mărească eficienţa cheltuielilor sale pentru serviciile de asistenţă medicală.
fatcat:3qbsunswobgtxmfiarl3ges5ky