Suriyeli Öğretmenler: Eğitimdeki Rolleri ve Karşılaştıkları Sorunlar

Mehmet İhsan ÖZDEMİR, Wissam Aldien ALOKLAH
2022 Artuklu insan ve toplum bilim dergisi  
2011 yılında Suriye'de yaşanan iç savaş sonrasında Türkiye'ye sığınan ve okul çağında olan Suriyelilerin eğitimi, Geçici Eğitim Merkezlerinde Arapça müfredata bağlı olarak gönüllü Suriyeli öğretmenlerle yürütülmekteydi. Ancak 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığının uyumu ertelediği ve eğitim kalitesinin denetlenebilir olmadığı gibi nedenlerle Geçici Eğitim Merkezlerini aşamalı olarak kapatma kararı sonrası Suriyeli öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara transfer edilirken uyumlarını
more » ... olaylaştırması amacıyla Suriyeli öğretmenler de okullarda görevlendirilmiştir. Bu çalışma Suriyeli öğretmenlerin okullarda oynadığı rolü, rolünden memnuniyet düzeyini, yüzleştiği sorunları ve son tahlilde kendi gözünden Suriyeli öğrencilerin değerlendirilmesini ele almaktadır. Çalışmanın veri seti Mardin ilinde 20 öğretmenle derinlemesine yapılan mülakatlardan meydana gelmektedir. Bu veriye göre Suriyeli öğretmenlerin, teorik düzeydeki rolüyle uygulamadaki rolünün farklılaştığı, memnuniyet düzeyinin farklı okul türlerinde değişkenlik gösterdiği, kronik sorunlarla mücadele ettiği ve kendilerinin gözünden Suriyeli öğrencilerin uyum noktasında önemli bir mesafe kat ettiği anlaşılmaktadır.
doi:10.46628/itbhssj.1110741 fatcat:bupk6kr63zgdrfx5taisrqcltq