On Some Methodological Approaches to Investigation of Political Parties / Keletas metodologinių požiūrių į politinių partijų tyrimus

Tatyana Kuznecova
2016 Istorija  
Some different approaches to the research of political parties (sociological, institutionalist, structural-functional) used by sociologists and historians are analysed in the paper, and the systematic individualised study of political parties is offered as well. Keywords: methodological approach, political system, political party, sociological approach, institutionalist, structural-functional approach, systematic-individualised approach. Anotacija. Straipsnyje analizuojami įvairūs
more » ... airūs (sociologinis, institucionalistinis, struktūrinis-funkcinis) sociologų ir istorikų požiūriai į politinių partijų tyrimus ir pateikiamas sisteminis individualizuotas politinių partijų tyrimas. Esminiai žodžiai: metodologinis požiūris, politinė sistema, politinė partija, sociologinis požiūris, institucionalistinis, struktūrinis-funkcinis požiūris, sisteminis-individualizuotas požiūris.
doi:10.15823/istorija.2016.12 fatcat:5lo3vjumt5dznewxrib42e2umm