Expressive N+N Combinations in Polish and the Coordination/Attribution Cline

Bożena Cetnarowska
2019 Studies in Polish Linguistics  
In this paper I will examine N+N juxtapositions in Polish, such as kobieta anioł (woman angel) 'an angel of a woman' , praca marzenie (job dream) 'dream job' , dziecko geniusz (child genius) 'prodigy child' , and kierowca cham (driver lout) 'a lout of a driver' . I will demonstrate that they exhibit properties of expressive combinations, as discussed for English by Potts (2007) and for German by Meibauer (2013). It will be proposed that Polish expressive N+N juxtapositions under analysis fall
more » ... der analysis fall into two groups. Juxtapositions belonging to the first group, e.g. kierowca cham 'a lout of a driver' , behave like coordinate compound-like units. Juxtapositions which form the second group of expressive complexes, such as kobieta anioł 'an angel of a woman' and praca marzenie 'dream job' , can be treated as attributive--appositive (ATAP) combinations (in Scalise and Bisetto's 2009 classification). The occurrence of a cline between coordinate and attributive multi-word units is postulated. Streszczenie W niniejszym artykule zbadano zestawienia składające się z rzeczowników pozostających w związku zgody w języku polskim, takie jak kobieta anioł, praca marzenie, dziecko geniusz oraz kierowca cham. Stwierdzono, że mają one cechy wyrażeń ekspresywnych, podobnie do wyrażeń w języku angielskim analizowanych przez Pottsa (2007) oraz złożeń w języku niemieckim badanych przez Meibauera (2013). Zaproponowano podział polskich zestawień ekspresywnych na dwa typy. Przedstawiono argumenty za traktowaniem zestawień pierwszego typu, np. kierowca cham, jako wyrażeń o strukturze współrzędnej (tj. składających się z elementów równorzędnych pod względem semantycznym). Wykazano, że zestawienia drugiego typu, np. praca marzenie, zachowują się jak połączenia rzeczownikowe o semantycznej strukturze nadrzędno-podrzędnej, tj. jako zestawienia atrybutywno-apozycyjne 2 Bożena Cetnarowska (por. Scalise i Bisetto 2009). W artykule postuluje się istnienie strefy pośredniej pomiędzy obiema grupami zestawień ekspresywnych w języku polskim. Słowa kluczowe leksyka ekspresywna, zestawienia rzeczownikowe, zestawienia o strukturze współrzędnej, zestawienia o strukturze podrzędno-nadrzędnej
doi:10.4467/23005920spl.19.001.10281 fatcat:bmefcihefvc4rlt2tr7jlvdj5u