GOLDEN MOBIUS STRIP: LESSING'S "THE GOLDEN NOTEBOOK" AS A FRAGMENTED NARRATIVE

Baysar TANIYAN
2009 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi  
Özet (Altın Mobius Şeridi: Parçalı Bir Anlatı Olarak Lessing'in "Altın Defter"i) Savaş sonrası dönem edebiyatı, veya postmodern edebiyat, genel olarak ikileme, zıtlık, kaos, ve parçalanma sıfatları ile tanımlanır. Ancak, çok geniş bir alanda kullanılan parçalanma, bu sıfatlar arasında anahtar bir kavramdır. Ayrıca hümanist bütünlük ülküsünün başarısızlığına tanık olan postmodern dünya kendi parçalanmış doğasını kabul etmiştir. Öte yandan parçalanma postmodern romancıların popüler ilgi
more » ... an biri halini almıştır. Bu ilgi sadece konusal alanı değil ayrıca birçok postmodern romanın yapısına da yansıtır. Bu açıdan; Nobel Ödülü sahibi Doris Lessing'in, saplantılı denebilecek ölçüde parçalanmaya ve katmanlaşmaya açık romanı Altın Defter, bu konuya verilebilecek kusursuz bir örnek niteliğindedir. Kitap, parçalanmayla sadece konusal olarak ilgili kalmaz; aynı zamanda yapısal olarak da parçalıklıdır. Dolayısıyla; bu çalışma, romancıların anlatı stratejilerinde de yansımasını bulan 20. yüzyılın çok yönlü yapısını, yukarıda bahsedilen romandan örnekler göstererek, "postmodern" diye adlandırılabilecek "durum"un doğal bir sonucu olarak tartışmaya çalışacaktır. Abstract The post-war period literature, or postmodern literature, is generally described with the adjectives duplication, contradiction, chaos, and fragmentation. However, fragmentation is the key concept among them as the term is employed in a wide range of fields. Witnessing the failure of humanist ideal of wholeness, * Arş. Gör. Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, btaniyan@pau.edu.tr postmodern world has acknowledged its fragmented nature. On the other hand, fragmentation has become one of the popular concerns of postmodern novelists. This concern does not only show itself in thematic sphere, but also it echoes in the structures of many postmodern novels. In this respect, the Nobel Prize winner Doris Lessing's The Golden Notebook is quintessential as the novel displays an almost obsessive concern in fragmentation. The book is not only about fragmentation, but also structurally is fragmented. The present study, therefore, attempts to discuss the multi-faceted structure of the twentieth century which found its reflection also in the narrative strategies of the novelists as the natural outcome of what may be called the postmodern condition by citing examples from the abovementioned novel.
doi:10.1501/dtcfder_0000001200 fatcat:6znjqpu6sbfxxgtfa54ogr3cny