Ultrastructural evaluation of recovery of injured sciatic nerve at autografting of it's large defects in rats: Experimental study

Sergiy Strafun, Vasyl Gayovich, Sergiy Savosko
2014 Ukrainian Neurosurgical Journal  
1 Клініка мікрохірургії та реконструктивної хірургії кисті, Інститут травматології та ортопедії НАМН України, Київ, Україна 2 Кафедра гістології та ембріології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, Київ, Україна Ультраструктурна оцінка відновлення травмованого сідничого нерва при аутопластиці його великих дефектів у щурів в експерименті Вступ. Метою експериментального дослідження була ультраструктурна та морфометрична оцінка ефективності реконструкції великих
more » ... ктів і порівняння ефективності комбінованої аутопластики та стимуляції до відновлення сідничого нерва у щурів в експерименті. Матеріали і методи. З метою оцінки регенерації досліджували дистальний сегмент сідничого нерва з використанням методу електронної мікроскопії. Результати. Аутопластика дозволяє здійснити реконструкцію великих дефектів сідничого нерва, проте, характеризується низькою ефективністю регенерації та утворенням гліальних і сполучнотканинних рубців в ділянках нейрорафії. На 30-ту добу регенерували лише 47% осьових циліндрів. Введення збагаченої тромбоцитами плазми (ЗТП), фактору росту нервів (NGF) і тироксину сприяло стимуляції регенерації нервових волокон. Ефективність регенерації при застосуванні ЗТП становила 85%, тироксину -66%, NGF -65%. Висновки. Аутонейропластика є «золотим стандартом» реконструкції великих дефектів і застарілих ушкоджень периферійних нервів. NGF, тироксин і ЗТП стимулюють відновні процеси після реконструкції: NGF активує регенерацію мієлінових волокон, тироксин -мієлінізацію, ЗТП -регенерацію безмієлінових волокон та аксогліальну взаємодію. Ключові слова: сідничий нерв, великий дефект нерва, аутопластика, збагачена тромбоцитами плазма, фактор росту нервів, тироксин, електронна мікроскопія, експеримент. Укр. нейрохірург. журн. -2014. -№4. -С. 50-54. Надійшла до редакції 16.07.14. Прийнята до публікації 22.10.14. Адреса для листування: Гайович Василь Васильович, Клініка мікрохірургії та реконструктивної хірургії верхньої кінцівки, Інститут травматології та ортопедії, вул.
doi:10.25305/unj.46602 fatcat:uztuprujhzggnmxz5b6fqlwi6u