Życie i śmierć w świetle inskrypcji nagrobnych nekropolii prawosławnych wschodniej Lubelszczyzny

Agnieszka Dudek-Szumigaj
2016 Studia Wschodniosłowiańskie  
Życie i śmierć w świetle inskrypcji nagrobnych nekropolii prawosławnych wschodniej Lubelszczyzny Słowa kluczowe: inskrypcja nagrobna, nekropolie, wschodnia Lubelszczyzna, wyobrażenia o śmierci Podstawą materiałową artykułu są inskrypcje nagrobne pochodzące z nekropolii prawosławnych i mieszanych (prawosławno-katolickich), a także dawnych greckokatolickich 1 województwa lubelskiego 2 . Dokumentacja terenowa pochodzi z 15 nekropolii. Inskrypcja nagrobna jest to krótki napis nagrobkowy,
more » ... wierszowany, a także utwór poetycki sławiący zmarłego, utrzymany w stylu takiego napisu, o kanonicznym szablonie, o elementach stałych i fakultatywnych 3 , będący komunikatem językowym. Utylitarna funkcja inskrypcji polega na informowaniu odbiorcy o śmierci i miejscu pochowania zmarłego oraz na przekazaniu niezbędnych, zdaniem nadawcy, informacji o jego życiu. 1 Współcześnie czynny jest jeden cmentarz należący do parafii greckobizantyjskiej (neounickiej) w miejscowości Kostomłoty, powiat bialski [Czyżewski 2013, XIV]. 2 Materiał został zebrany w ramach grantu własnego pt. Strukturalno-semantyczny opis nekropolii prawosławnych Lubelszczyzny nr 1 H01D 009 29 pod kierownictwem prof. dr. hab. F. Czyżewskiego. 3 Do informacji stałych należą imię i nazwisko, data urodzenia i śmierci, do elementów fakultatywnych zawód, miejsce urodzenia, posłanie, cytaty z Biblii, modlitwy, dodatkowe informacje o zmarłym.
doi:10.15290/sw.2016.16.29 fatcat:erjjvvbrvrbtpmgcu4ztgbjamq