Fabrication of Ordered Mesoporous Silica-Carbon Nanotubes Composites as Catalyst Supports for Loading with Pt Nanoparticles and Their Electrocatalytic Performance

Yuanyuan Hu, Jianping He, Tao Wang, Yunxia Guo, Hairong Xue, Guoxian Li
2012 Huaxue xuebao  
doi:10.6023/a1110011 fatcat:yzpfobrxw5e3nbwixngdkjzl44