Būsimųjų mokytojų mokymosi motyvacija: psichologiniai parametrai

Neringa Paliukaitė
2016 Acta Paedagogica Vilnensia  
Straipsnyje nagrinėjama skirtingų specialybių (psichologijos ir lietuvių filologijos) studentų mokymosi motyvacija. Akcentuojama aukštojo mokslo virsmo iš elitinio į masinį tendencija, edukacinės paradigmos kaita iš mokymo į mokymąsi, būtinas ikiprofesinis būsimųjų specialybės mokytojų rengimas ir atranka. Remiantis dažniausiai vartojamomis sampratomis aptariama motyvo, motyvacijos sąvokos. Išskirti mokymosi motyvacijos psichologiniai parametrai: aspiracijos, vertybinės orientacijos, tolesnio
more » ... tacijos, tolesnio mokymosi motyvai. Tyrimo duomenys atskleidė, kad dauguma būsimųjų mokytojų neturi vidinės motyvacijos dirbti pedagoginį darbą.
doi:10.15388/actpaed.2005.14.9753 fatcat:mu2z5zmjszhstdv5fzmupbxhr4