A web of applicant attraction: Person-organization fit in the context of Web-based recruitment

Brian R. Dineen, Steven R. Ash, Raymond A. Noe
2002 Journal of Applied Psychology  
Att använda sociala medier för att attrahera medarbetare En kvalitativ fallstudie om ett bemannings-och rekryteringsföretag Julia Ternhem Kotuniak Ida Tollstam Kandidatuppsats vt 2012 Handledare: Bengt Brattgård The purpose of this study was to examine how a staffing-and recruitment company uses social media as a communication channel to attract employees. This was a qualitative study in order to gain a deeper understanding of how and why the phenomenon is used. Another way to immerse, one
more » ... o immerse, one company was selected, thus became a case study. A convenience sample resulted in five interviews with employees. The interviews were based on a semi-structured interview guide and the answers where compared with an observation of the company's Facebook page. Social media was used for marketing and advertisement and to attract employees. Social media has not replaced the traditional recruitment methods but work as a complement to the company's website. There are templates and directives for publication on social media available, but it appears that none of the interviewees were familiar with these. The company adjusts its communication to which audience they want to reach, this is shown on the company's Facebook page. Sociala medier är idag ett välkänt fenomen som används för social interaktion mellan människor. Ett ökat användande har även skett inom företagsvärlden, där företagen inte bara använder de sociala medierna i reklam-och marknadsföringssyfte och vid nyhetsförmedling utan även i rekryteringssammanhang (Nationalencyklopedin, 2012a & Arbetsförmedlingen, 2010). Inom begreppet rekrytering rymmer att locka till sig, bedöma, välja ut samt anställa medarbetare (Kahlke & Schmidt, 2002). Rekrytering handlar vidare till stor del om att hitta personer som passar in i företaget. Om dessa nu finns på sociala medier, hur använder sig ett modernt företag av detta forum för att kommunicera en bild av företaget som attraherar medarbetare? När det gäller att attrahera olika målgrupper menar Arbetsförmedlingen (2010) att företag kan välja vilken kanal de ska använda sig av när de annonserar ut lediga tjänster, beroende på vilken målgrupp de vill nå ut till. Facebook kan användas för att attrahera den yngre åldersgruppen medan LinkedIn kan vara ett bättre alternativ för att nå ut till den äldre målgruppen. På samma sätt kan man även vinkla formalitet utefter de tilltänkta målgrupperna LinkedIn är som ett frukostmöte, det är ett väldigt professionellt socialt media. Twitter är som ett lunchmöte, du kan både vara personlig och professionell på samma gång och Facebook är som ett middagsmöte, du kan vara mycket mer personlig (Arbetsförmedlingen, 2010). Vid en sökning på "social media" (sociala medier) på Summon den 12 maj 2012 presenteras en lista på 1 230 231 sökträffar. Vid sökning på "recruitment" (rekrytering) blir antalet träffar motsvarande 836 135. Detta kan jämföras med en sammanslagning av dessa sökningar, "social media recruiting" vilket ger 38 296 resultat. Här kan man alltså se att det finns förhållandevis lite forskning om rekrytering vad gäller just sociala medier, vilket har gett upphov till en nyfikenhet som har lett fram till denna undersökning. Sociala medier. Sociala medier är ett samlingsnamn för olika kanaler som kan användas för kommunikation mellan användare, socialt umgänge, marknadsföring, nyhetsförmedling och underhållning (Nationalencyklopedin, 2012a). Nedan följer en definition av sociala medier som Joseph Thornely, VD för två kommunikationsföretag och Senior Fellow vid the Society for New Communications Research, formulerade 2011: 5 Social media are online communications in which we shift instantly and easily between the role of audience and creatorwithout needing to know how to code. We do this by using social software that incorporates functions like publishing, sharing, friending, commenting, linking and tagging (http://propr.ca/2011/defining-socialmedia/). The Free Dictionary förklarar sociala medier som en blandning mellan teknik och social interaktion som kan användas både offentligt och privat för att publicera eller få tillgång till information. Social media skiljer sig från traditionell och industriell media, så som tidningar och television på så sätt att de är billiga, användarvänliga och når ut snabbt och enkelt till många människor (http://encyclopedia.thefreedictionary.com/social+media, hämtad 2012-05-12). The Free Dictionary är en Wikipedia-sida där privatpersoner kan skriva in information om olika fenomen. Definitionen från The Free Dictionary blir intressant att presentera eftersom det är en bra och enkel definition av fenomenet. Facebook är en webbtjänst där användare kan skapa en personlig profil med möjlighet att lägga upp kontaktuppgifter, biografi, bilder med mera. Främst används Facebook för integration med andra användare. Kommunikationen kan vara både privat, som traditionell mailkontakt, och öppet så att andra användare kan ta del av informationen. Siten startades och ägs av amerikanen Mark Zuckerberg, och är idag en av världens 10 största webbplatser (Nationalencyklopedin, 2012b). Globalt sett är Facebook den site som rekryterare anser vara mest användbar vid sökning av jobbkandidater. Detta enligt en global undersökning utförd av Right Management (Witham, 2012). LinkedIn är ett proffesssionellt nätverk som startades av Reid Hoffman år 2002. På LinkedIns hemsida (http://press.linkedin.com/about) kan man läsa att det är världens största proffessionella nätverk med 161 miljoner medlemmar (31 mars, 2012) över 200 länder och territorium. Det som är tydligt med vad siten kan erbjuda är att den kan användas för att nätverka, söka jobb, annonsera om lediga tjänster med mera. Twitter grundandes i San Fransisco och finns idag tillgängligt på över 20 språk. På Twitter kan användaren posta egna och läsa andras "tweets", vilket är korta informationsbitar. Twitter ger både privatpersoner och företag möjligheten att snabbt nå ut till folk med möjlighet till respons och påverkan. Utöver kommunikation kan användaren dela videos och foton. De beskriver sig själva som ett bra sätt för företagen att dels nå en engagerad publik, men även hitta partners och bygga relationer (https://twitter.com/about).
doi:10.1037//0021-9010.87.4.723 fatcat:l5lajhoxcfhapnbpivhw37vkg4