Побудова термінологічної мережі предметної області

D. V. Lande, A. A. Snarskii, V. G. Putyatin
2014 Реєстрація, зберігання і обробка даних  
РОписано методику побудови мереж ієрархій термінів на основі аналізу масиву текстів за обраною проблематикою (живучості технічних та інформаційних систем). Методика базується на застосуванні компактифікованних графів горизонтальної видимості для термінів — окремих слів, біграм і триграм, а також встановленні зв'язків між термінами. Побудовано та досліджено мережу мови, сформовану на основі повних текстів наукових статей з проблематики живучості. Табл.: 1. Пл.: 5. Библиогр.: 9 найм.
doi:10.35681/1560-9189.2014.16.2.100261 fatcat:uefetkv7njabxjmncqtipylw5e