Emancipation and Ownership. On the Discussion on the Lack Conditions for the Rise of Feminism in Pre-November Czechoslovakia
Emancipace a vlastnictví. Příspěvek do diskuse o chybějících předpokladech pro vznik feminismu v předlistopadovém Československu

Alena Wagnerová
1995 Czech Sociological Review  
The paper is concerned with the hitherto neglected aspect of emancipation processes and the specific influence of socialisation processes on the status of women in the former socialist countries. The endeavour to achieve economic advancement, according to the paper, forms part of every emancipation process, including the women's emancipation movement. The radical redistribution of property, represented by the nationalisation of private means of production, equalised property differences between
more » ... differences between men and women, thus both reducing the normative character of male acting and behaviour patterns and facilitating the penetration of women into working and employment structures, this inspite of the fact that political structures preserved the marked domination of men and retained the typically male authoritative hierarchies. In this way, the socialist societies have preserved the old patriarchal and paternalist type of industrial society and have avoided its further development towards a men's society characterised by the conversion of all relations into commodity relations, typical of the present-day post-capitalist society. It is also important the differentiation of patriarchal societies from men's societies, a differentiation which has not been thematised so far in feminist discussions. The question is to what extent the capitalist transformation of society will influence the status of the woman in Czech society. Úvodem V západní feministické literatuře se stalo zvykem pro označení společností, které se vyznačují dominancí mužů, bez jakéhokoliv dalšího rozlišování používat pojmu patriarchát. Tomuto způsobu užívání termínu odpovídá i definice patriarchátu v Příručním lexikonu pro ženy [Frauenhandlexikon 1983] ve stejnojmenném hesle z pera přední německé feministky Heide Göttner-Abendroth: "Patriarchát je určitá forma hierarchie pohlaví, která existuje ve všech oblastech společenského života. Systematicky jsou v patriarchátu materiální statky, sociální role a šance sebeurčení rozdělovány podle kritéria pohlavní příslušnosti. Přitom je příslušníkům jednoho pohlaví (mužského) dáno dispoziční právo nad prací, tělem a životem příslušníků pohlaví druhého (ženského). Tímto způsobem dostává patriarchát latentně nebo manifestačně charakter potlačování a násilí vůči příslušníkům druhého pohlaví." * ) Veškerou korespondenci posílejte na adresu: RNDr. Alena Wagnerová, Neugrabenweg 44, 66123 Saarbrücken, BRD.
doi:10.13060/00380288.1995.31.1.14 fatcat:4bqsvalxtvcmzbgd5qviu6dq2a