Investeşte în Oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Partener: UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA ANUNŢ PRIVIND ACHIZIŢIA DE PRODUSE

Dezvoltarea Resurselor, Articole Mărunte, D Birou
2007 unpublished
Axa prioritară 1-"Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere" Domeniul major de intervenţie 1.5-"Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării" Titlul proiectului: " Doctoratul: o carieră atractivă în cercetare."
fatcat:v6hwd2p55rb4dgfnkv7w5jue4a