Features and results of treatment of rotationally unstable pelvic injuries of the «open book» type

Mykola Ankin, Taras Petryk, Viktoriia Ladyka
2020 ORTHOPAEDICS TRAUMATOLOGY and PROSTHETICS  
1 КНП Киевской областной рады «Киевская областная клиническая больница». Украина 2 Национальная медицинская академия последипломного образования им. П. Л. Шупика, Киев. Украина © Анкин Н. Л., Петрик Т. М., Ладыка В. А., 2020 Лікування ушкоджень кісток таза є однією з найскладніших проблем у травматології. Мета: проаналізувати результати хірургічного лікування пацієнтів із переломами кісток таза за типом «відкрита книга» і визначити найефективніші методики їхньої стабілізації. Методи: проведено
more » ... Методи: проведено ретроспективний аналіз результатів лікування 61 пацієнта з переломами кісток таза за типом «відкрита книга» (вік від 16 до 64 років) у двох групах. Пацієнтам першої (24 особи, 39,3 %) виконано остеосинтез лише переднього відділу кісток таза: апаратом зовнішньої фіксації -20, переднього відділу пластиною -4. У другій групі (37 пацієнтів, 60,7 %) проведено остеосинтез переднього та заднього відділів. Для оцінювання переломів використано класифікацію Тайля з доповненнями АО. Усім пацієнтам виконували рентгенографію і КТ кісток таза. Переломи типу В1.1 вияв лено в 32 (52,5 %) випадках, В1.2 -29 (47,5 %). Хірургічне втручання планували відповідно до розробленого локального протоколу. Результати аналізували за системою функціональної оцінки S. A. Mаjеed. Період спостереженнявід 6 до 12 міс. після операції. Результати: ранні ускладнення виявлені у 4 (6,5 %) пацієнтів: нагноєння післяопераційної рани -3, вторинне зміщення відламків -1. Значної різниці між групами за показниками результатів лікування не зафіксовано. Висновки: за умов ушкоджень таза за типом «відкрита книга» важлива точна діагностика травм не лише переднього відділу, а й крижовоклубових зв'язок за допомогою рентгенографії таза в трьох проєкціях і КТ. У разі ушкоджень типу B1 і розходження лобкового зчленування до 2,5 см рекомендовано консервативне лікування, понад 2,5 см -внутрішня фіксація переднього відділу однією або двома пластинами, а за підозри на травмування крижовоклубових зв'язок можлива додаткова фіксація крижовоклубового зчленування ілеосакральними гвинтами. Ключові слова: перелом кісток таза за типом «відкрита книга», передній відділ кісток таза, задній відділ кісток таза, лобкове зчленування, остеосинтез.
doi:10.15674/0030-59872020216-23 fatcat:mpto2t4tezfnzcxz5ngztxh4yy