Kształtowanie (się) kompetencji językowych uczniów w integracji z edukacją przyrodniczą (wstępne studium literaturowe)

Stanisław Dylak
2017 Konteksty pedagogiczne  
W artykule opisano zagadnienie dotyczące znaczenia języka oraz metaforyki w edukacji przedmiotowej. Autor wychodzi z założenia, że nauczy-ciel przedmiotu jest również nauczycielem języka, w tym drugiego, co w spo-sób szczególny umacnia ważność komunikacji w złożonym procesie nauczania. Dokonano analizy wybranych argumentów świadczących o zasadności integro-wania nauczania językowego z nauczaniem przedmiotowym, a w szczególności z edukacją przyrodniczą w szkole ogólnokształcącej. Autor, opisując
more » ... wybrane eksperymenty, wskazuje na metodyczne rozwiązania wspierające postulowany rodzaj edukacji.
doi:10.19265/kp.2017.01849 doaj:a4871e9c8b0b4659aad34eaab971ed26 fatcat:l64vanqnyngp3fotf6vfpmlfna