Usability Study of Mainstream Wearable Fitness Devices: Feature Analysis and System Usability Scale Evaluation

Jun Liang, Deqiang Xian, Xingyu Liu, Jing Fu, Xingting Zhang, Buzhou Tang, Jianbo Lei
2018 JMIR mHealth and uHealth  
doi:10.2196/11066 pmid:30409767 fatcat:r47hyykqcnc2dmw6jkozncry4u