Kesim artıklarının kızılçam fidecik özelliklerine etkisi

Durmuş ÇETİNKAYA, Nebi BİLİR
2020 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi  
Özet Kızılçam (Pinus brutia Ten.) fidecik özellikleri üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada, fidanlık koşullarında ekim yastıklarına kesim artıkları (ibre, dal ve kabuk) uygulanarak türün tohum meşceresi ve tohum bahçesi orijinlerinden yetiştirilen fideciklerinde; fidecik boyu, hipokotil boyu, epikotil boyu ve kotiledon sayısı araştırılmıştır. Tohum kaynağı ve işlemler arasında geniş farklılıklar bulunmakla birlikte çalışma sonucunda; ortalama fidecik boyu 8.03 cm, ortalama hipokotil boyu 1.33
more » ... hipokotil boyu 1.33 cm, ortalama epikotil boyu 6.70 cm ve ortalama kotiledon sayısı 7.98 bulunmuştur. Uygulanan varyans analizi sonucunda, epikotil boyu dışındaki diğer fidecik özellikleri için tohum kaynakları ve işlemler arasında istatistiksel bakımından anlamlı farklılık (p<0.05) ortaya çıkmıştır. Uygulanan korelasyon analizi sonucunda, fidecik özellikleri arasında istatistiksel bakımdan anlamlı (p<0.05) pozitif ilişkiler bulunmuştur. Fidecik boyu bakımından her iki tohum kaynağında da dal işlemlerinin diğer işlemlere oranla daha başarılı olduğu söylenebilir. Abstract Height, hypocotyl length, epicotyl length and cotyledon number were investigated in juvenile seedlings of its seed orchard and seed stand treated by harvesting residues (neddle, branch and bark) of Brutian Pine (Pinus brutia Ten.). Averages of height, hypocotyl length, epicotyl length and cotyledon number in juvenile seedlings were 8.03 cm, 1.33 cm, 6.70 cm and 8, respectively, while there were large differences between seed sources and among treatments. Results of analysis of variance showed statistically significant (p<0.05) differences between seed sources and among treatments for the characteristics except for epicotyl length. Positive and significant (p<0.05) relations were generally found among the characteristics based on the results of correlation analysis. Branch treatment showed higher growth performance for seedling height than other treatments in both seed sources.
doi:10.17474/artvinofd.717040 fatcat:iuhnjd4kcvhblicgqyew65otwe