Data protection officer in public administration
Lice za zaštitu podataka u javnoj upravi

Andrej Diligenski
2020 Strani pravni zivot  
Moderno digitalno doba sa sobom donosi nove zahteve i izazove za celokupni javni sektor, pa samim tim i za javnu upravu. Pored digitalne transformacije, uvođenja usluga e-uprave, korišćenja modernih tehnologija u upravi poput veštačke inteligencije i big data, dolazi do sve veće upotrebe podataka o ličnosti. Zbog ogromne količine podataka o ličnosti, složenih IT sistema i uopšte kompleksnih procedura u javnoj upravi, javlja se potreba za jednim strukturisanim i sistemskim pristupom i kontrolom
more » ... stupom i kontrolom upotrebe podataka, kako bi se zaštitili podaci o ličnosti građana i njihova privatnost. Organizacije više nisu u stanju same da odgovore novim izazovima i javlja se potreba za stručnim osobljem, koje je u stanju da na adekvatan način odgovori na ubrzani tehnološki razvoj i obradu velikih količina podataka o ličnosti. Izazovi modernog digitalnog doba su stoga morali da budu regulisani zakonom kako bi se podaci o ličnosti na adekvatan način
doi:10.5937/spz64-25775 fatcat:vfhq4wa3s5azpblfflo4cixb7u