İLK HAÇLI SEFERLERİ SIRASINDA BİZANS VE HAÇLILARIN BİRBİRLERİNE İLİŞKİN ALGILARI

Songül DUMLUPINAR ALİCAN-
2019 The Journal of Social Sciences  
Haçlı Seferlerinin birçok nedeni mevcut olmakla birlikte bunların en önemlilerinden biri Peçenekler, Selçuklular ve Çaka Beyliği (1081-1093) tarafından sürekli sıkıştırılan Bizans Devleti'nin Batı'dan yardım istemiş olmasıydı. Bizanslılar, Batı'dan yardım isterken Haçlıları paralı asker olarak kullanabilecekleri, Selçuklulara karşı kaybetmiş oldukları toprakları onlar sayesinde geri alabilecekleri, daha sonra da Haçlıların ülkelerine geri dönecekleri düşüncesini taşımaktaydılar. Fakat süreç bu
more » ... ekilde işlemedi. Haçlılar Anadolu'ya yalnızca Bizanslılara yardım etmek için değil, yeni topraklar fethederek yerleşmek için gelmişlerdi. Nitekim I. Haçlı Seferi sonrasında kurulan Haçlı devletleri Haçlıların bu niyetlerinin en bariz göstergesiydi. Öte yandan Haçlılarla ilgili sorun bu kadarla da sınırlı değildi. Onlar geçtikleri yerleri adeta ateş ve kül yığınına çevirmiş, Balkanlarda büyük huzursuzlukların yaşanmasına sebebiyet vermişlerdi. Buna bağlı olarak Bizanslılar, Haçlılarla hareket etme fikrini yeniden gözden geçirmiş, II. ve III. Haçlı Seferleri sırasında onlara yardım etmekten imtina etmişlerdi. Hatta elimizde bulunan tarihî veriler, Bizanslıların, Haçlı kalabalıklarına sundukları rehberlik hizmeti ile onları sarp güzergâhlara sevk ettiğini ve bir anlamda Anadolu'daki Türkmenlerin önüne attıklarını göstermektedir. Bunun ya da buna dönük algının Haçlıların Bizans'a ilişkin fikirlerini doğal olarak olumsuz manada yeniden biçimlendirdiği söylenebilir. Bu metinde söz konusu algı dönüşümü ele alınmaya çalışılacaktır.
doi:10.29228/sobider.38862 fatcat:znpizfiokjgutb3yqgmfxjr3eu