Утицај политике набавке на финансијску успјешност пословних система у Републици Српској

Младен Гајић
2018 ACTA ECONOMICA  
Односи између пословних функција имају позитивне и негативне релације и утицаје на финансијске перформансе у пословању. У предметном раду у фокусу је однос између функције набавке и финансијске функције, указујући при том на њихову међуусловљеност и утицај на финансијске перформансе. Илустрација односа између поменутих функција извршена је на основу показатеља пословања привреде Републике Српске.Наиме, у раду је третирана позиција пословног и готовинског циклуса пословних система у Републици
more » ... тема у Републици Српској, обухватајући стање на тржишту на основу двају параметара, гдје је извршено упоређивање међусобног односа броја и структуре пословних система, те покривености извоза увозом према структури и вриједности усклађеној са Стандардном међународном трговинском класификацијом.
doi:10.7251/ace1625147g fatcat:qst7wisgefgkvl3ljzauykalle